Träningsfilosofi

Min träningsfilosofi går ut på att med förstärkningar uppmuntra rätt beteende och släcka ut icke-önskvärt beteende.

Jag skiljer till stort på träning och akuta situationer. I akuta situationer kan man behöva säga till, men det ska aldrig vara så vi tränar.

En förstärkningsbaserad träning, som är förankrad i modern vetenskap, resulterar i att vi har plus på relationskontot mellan oss och hunden. 

Förstärkning – eller mutor?

Vad menas med förstärkning? Är det att vi mutar hunden?

Det beror på hur man ser det. Jag ser det som att hunden utför ett arbete och jag ger den lön för det. Du vill väl också ha lön när du arbetar? 

Jag som förare bestämmer vad hunden ska göra, vilket kriterie vi ska ha, hur det ska se ut osv. Sen guidar jag hunden dit genom en genomtänkt träningsstrategi och förstärker hunden med belöning när den gör det som jag vill.

Hunden upprepar det som lönar sig oavsett om beteendet är bra eller inte.

Visst kan man träna med hårda metoder MEN vad ger det för känsla i hunden? 

Vi vill ha en hund som tycker att vi är det bästa och roligaste som finns!